„МП – МЕТАЛПЛАСТ“ АД

„МП – МЕТАЛПЛАСТ“ АД

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,
КОНСУМАТИВИ ЗА МИННАТА И МЕТАЛУРГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО: НАПЪЛНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА ТЯХНОТО ДОВЕРИЕ

КОИ СМЕ НИЕ

„МП – МЕТАЛПАЛСТ“ АД е българска компания с 30-годишен опит в областта на проектирането, производството и ремонта на метални конструкции, машини, съоръжения, оборудване и резервни части за минната, обогатителната и металургичната промишленост. 

Металпласт

Партньори и клиенти

Виж всички
Металпласт

Фирма „МП-МЕТАЛПЛАСТ“ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-1614-C01

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Пирдоп

Обща цел: Постигане на устойчив растеж и развитие на „МП-МЕТАЛПЛАСТ“ АД, чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

Обща стойност на разходите: 687 607.40 лв., от които 343 803.69 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Металпласт

Фирма „МП-МЕТАЛПЛАСТ“ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0826-C01.
Срок на изпълнение: 10 месеца.
Място на изпълнение: гр. Пирдоп.

Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на разходите: 205 384.25 лв., от които 102 692.12 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.