1. Начало /
 2. Партньори и клиенти

Партньори и клиенти

ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ

Аурубис България АД:

 • Изработка и монтаж на топлообменници – от въглеродна и неръждаема стомана 
 • Изработка на серпентини за Сушилна пещ (от неръждаема стомана)
 • Проектиране, изработка и монтаж на Хидравлична машина за опробване на катодна мед
 • Изработка на стоманена конструкция на Топилна пещ в Металургично производство
 • Капитален ремонт на Разливно колело
 • Частични механо-ремонти на конвертори в Металургично производство
 • Проект за разтоварване, складиране и обработване на концентрат за участък 140 – смесителен цех
 • Резервни части и консумативи за РМЦ
 • Проектиране и производство на верижни транспортьори
 • Газоход за сушилна кула
 • Стоманена конструкция на котел утилизатор
 • Реконструкция на прахоотделяща система на конвертори
 • Демонтаж на конверторен котел-утилизатор. Почистване от прахове
 • Изработка на кука 70 тона за 120-тонни кранове
 • Инсталация за разделяне на прахове от ел. филтри

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД:

 • Сито за вакуум филтър
 • Доставка и монтаж на метална конструкция за подвижна разпределителна уредба ниско и средно напрежение
 • Резервни части за флотационно и мелнично оборудване
 • Кофи за челни товарачи TORO
 • Метална конструкция за решетка на рудоспусък
 • Стоманени ферми и разпънки
 • Модернизация на обогатителна фабрика. Зона смилане – Конструктивна, механична част и тръбопроводи
 • Облицовъчни плочи от износоустойчива стомана